Τιμές φωτογράφισης προϊόντων με την ώρα

Φωτογράφιση προϊόντων στον χώρο σας με την ώρα

Εάν πάλι οι ανάγκες σας δεν είναι μηνιαίες και θέλετε η φωτογράφιση να γίνει στον χώρο σας, τότε ίσως θα πρέπει να συνεργαστούμε με φωτογράφιση ωριαίας χρέωσης.

Έτσι πάλι δεν θα σας ενδιαφέρει το είδος της φωτογράφισης ούτε το πόσες φωτογραφίες θα προκύψουν. Απλά ερχόμαστε στον χώρο σας στην ημερομηνία που επιθυμείτε και εμείς φωτογραφίζουμε τα προϊόντα στον χρόνο που θα μας έχετε ορίσει.

Φωτογράφιση προϊόντων

Ανεξαρτήτου μεγέθους
19€/ώρα
  • 8 ώρες φωτογράφισης
  • Φωτογράφιση στον χώρο σας
2118004200

Φωτογράφιση προϊόντων

Ανεξαρτήτου μεγέθους
22€/ώρα
  • 6 ώρες φωτογράφισης
  • Φωτογράφιση στον χώρο σας
2118004200

Φωτογράφιση προϊόντων

Ανεξαρτήτου μεγέθους
40€/ώρα
  • 2 ώρες φωτογράφισης
  • Φωτογράφιση στον χώρο σας
2118004200

 

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και απαιτείται επικοινωνία και επίσημη προσφορά βάση των αναγκών σας.